Samadhi Kiadó

A Samadhi ezidáig 8 önálló könyvet jelentetett meg, amelyek megrendelhetőek a https://samadhishop.hu webáruházban.

Eddig megjelent könyveink:

Ki vagyok én? – Dzogcsen és mahamudra gondolatok az ébredés jógájához

URGYEN: KI VAGYOK ÉN? – Dzogcsen és mahamudra gondolatok az ébredés jógájához

Könyvünk nagymesterek gondolatait tartalmazza a dzogcsen és mahamudra témákban a Sákjamuni Buddhát megelőző koroktól napjainkig. Korunk mahasziddhája, Tudástartó Csögyam Trungpa által tanított gyakorlattal fejeztük be, melyet Ő mindenki számára ajánlott, buddhistáknak és nem-buddhistáknak egyaránt, és melynek a Minden Sziddha Megtestesülése címet adta. Gondoljuk, hogy az olvasók élvezni fogják e mélységes összeállítást.

Váljon minden lény javára!

Tartalom: 124 válogatott dzogcsen és mahamudra gondolat + 1 gyakorlat.

Terjedelem: 188 oldal, egyedi zsebkönyv formátumban.

Kiadó: Samadhi Kiadó.

Urgyen: Egység a kettősségben – Az urbán jógi legendája

Könyvünk spirituális utazás két síkon, melyek valójában nem különböznek egymástól.

Egy síkon a dzogcsen hagyomány egyik legősibb szövegét tartalmazza teljes egészében. Ez a szöveg a Tizenhét Ősi Dzogcsentantra egyike, Szamantabhadra Hat Tere. Ez az Aranykorból származó 17 ősi szöveg jóval megelőzi Sákjamuni Buddha időszakát, és a Nyingma Gyü Bum (Nyingma Tantrák Gyűjteménye) része. E műben Szamantabhadra a Minden Jó néven szerepel, ami a magyar megfelelője. Ő adja a tanítást a tanítványainak. A tanításokból
jól látható hogyan azonos a létforgatag és a nirvána, hiszen mindkettő az Ősbuddha Minden Jó tere, tehát mindig, körülményeinktől függetlenül, elválaszthatatlanok vagyunk tőle.

A másik sík egy életrajz, a mesélő életrajza, és magában foglalja teljes eddigi életét, főleg annak spirituális élményeire összpontosítva. Ezért mindezek megtalálhatók benne: sziklamászás, beavatások, álomjóga és a halál állapotának meditációja, meditációk az
elemekkel, tanítók útmutatásai, zarándokút Indiában, találkozás mesterekkel, és természetesen mindez a dzogcsen rusen-trekcsö-tögál jógájával és a sötételvonulással, vagyis az egyén és a világegyetem fényszerűségének magyarázatával fejeződik be. Ez utóbbi az összes tibeti hagyomány krémje.

Így aztán a témák sokféleségében minden olvasó találhat valami érdekeset önmaga számára! A mű váljon minden lény javára!

Szerző: Urgyen Vaszi Sándor
Terjedelem: 362 oldal
Kiadó: Samadhi Kiadó
Megjelenés éve: 2020
Borító grafika: Vágó Ádám

Fénylátomások – Teresség, világosság és gyönyör. A tibeti hagyományok szívlényegisége

Könyvünk témája Tibet összes hagyományának szívlényegisége, melyet a bön és a buddhista régi és új spirituális utak négy gyakorlati szövegén – három gyökérszövegen és egy kommentáron – keresztül mutatunk be. Tibet összes hagyománya ugyanarra a célra törekszik, a teljes buddhaállapot elérésére a mahamudra és dzogcsen gyakorlásával, amikor a jógi annyira azonosul a testét és a világegyetemet alkotó legfinomabb energiákkal, hogy teste elveszíti szilárd anyagi minőségét és ő valójában az energia állandó áramlásának érzékeli azt. Ezt fénytestnek vagy szivárványtestnek nevezik. E közös cél gyakorlataik kavalkádját tekintve nem tűnik egyértelműnek. Az ide vezető utak teljesen különbözőek lehetnek, de a végcél azonos.

A fénylátomások gyakorlati átélése három fajta erőteljes tapasztalással jár, mely a tudat határtalan terének, világosságának és gyönyörének érzete, az együttérzés folyamatos játéka. Ez mindenki természetes állapota.

A mű váljon minden lény javára, hogy akadálytalanul, mindig ezt tapasztalja!

Fordította, összeállította és jegyzetekkel ellátta: Urgyen.

Samadhi Kiadó, 2018, 262 oldal, 18 oldalas színes melléklettel.

Fénylátomások II. – Teresség, világosság és gyönyör. A tibeti hagyományok szívlényegisége

A Fénylátomások II. könyvünk az előző folytatása és a tibeti bön és buddhista rendszerek szívlényegiség gyakorlatainak magyarázatául szolgál. Felvezettük, hogy a fénylátomásos gyakorlatok a teljes sötétség, az égnézés és fényforrás használata segítségével hogyan jutnak el a végső pontig, mely a szivárványtest, amikor a gyakorló a testét és környezetét a föld, víz, tűz, levegő és tér öt eleme megnyilvánulásaként tapasztalja élete és halála minden pillanatában. Ezért a magasan megvalósított mesterek teste a haláluk után el is tűnik teljesen, vagy csak körmök és a haj marad, esetleg teste pár arasznyi nagyságúra csökken. Előfordul az is, hogy a test a halálban megszépül és romlatlan marad. Ezek mind a szivárványtest megvalósításának jelei. Maga a gyakorló e megvalósítással gyönyört és fényszerű ürességet tapasztal, vagyis a teljes buddhaság állapotát.
Tibetben ezek a gyakorlatok nagyon titkosnak számítottak, mégis a különböző kultúrákban alkalmazottak, mint a taoizmus, a kasmíri saivizmus, és a huszadik századi nyugaton is a gyógyászatban, habár itt is van néhány száz éves múltja ezen jelenségek megfigyelésének.
A gyakorlati alkalmazásukhoz tapasztalt mester irányítására is szükség van, bár a legegyszerűbb gyakorlatok.
A mű váljon minden lény javára, hogy akadálytalanul mindig ezt tapasztalja!
Fordította, összeállította és jegyzetekkel ellátta: Urgyen. Samadhi Kiadó, 2019. 188 oldal.

Tartalom:

A SPIRITUÁLIS UTAK A TIBETI HAGYOMÁNYOKBAN

A DZOGCSEN HÁROM SOROZATA

A SZEMEKKEL LÁTOTT DOLGOK

AZ ÜRESSÉGET MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

A LÁNGOLÓ LÁMPÁK TANTRÁJA

TANÁCSOK A HAT LÁMPÁRA

AZ ÜRESSÉG LÁTÁSA

A FÉNY LÁTÁSA

LÁTÁS A SZEXUALITÁSSAL

KARMAMUDRA, DZSNÁNAMUDRA, MAHAMUDRA ÉS MAHAATI

Karma Paksi, a megértés mágikus kulcsa

“A könyv a tibeti hagyomány jelképrendszerén keresztül bemutatja a buddhaság állapotának tapasztalását az érdeklődők számára itt és most. Általa megérthetjük, hogy e rendszer nem misztikus, elvont babona, hanem rólunk és a környező világunkról szól mágikus kulcsként, nagyon sajátos megközelítéssel. E témában tartalmaz mulatságos és célravezető történeket; mesterek, meditációs istenségek és védelmezők leírásait, eszközeit, a kettősségmentes spirituális út megértéséhez vezetve, melyet a tibeti hagyományban mahamudrának és dzogcsennek neveznek. Mindenki számára olvasható, hisz e kettősségmentes út nem pusztán tibeti sajátosság, hanem a minden lényben rejlő természetes állapot.”

Samadhi Kiadó 2016, 188 oldal. Szerző: Urgyen.

Csenrézi lényegi útmutatásai

Mahasziddha Karma Csagme Csenrézi lényegi útmutatási című műve a tibeti teljes spirituális út bemutatása a kezdetektől a buddhaság megvalósításáig, mindenki számára könnyen érthető, rendkívül egyszerű módon. A mű kagyü és nyingma hagyományok megvalósított mestereinek szolgált kézikönyvként mindennapi gyakorlásukhoz, ugyanakkor a tanulatlan emberek is könnyen alkalmazták útmutatásait.

Patrul Rinpocse mondta:

„Nem a nyelvtani vagy költői kifejezések
Által hoznak a szentiratok jólétet és megvalósítást.
Az összes bodhiszattva sajátos tulajdonsága,
Hogy a kifogástalan utat egyszerű és köznépi nyelven tanítja.”

E könyvben leírt mahamudra és dzogcsen tanítások szerint, az együttérzésen kívül semmi sem létezik a világunkban, hisz minden megnyilvánulás maga az együttérzés energiájának játéka, és istenségünk ennek a jelképe. Megértve könyvünk útmutatásait, bárki ráhangolódhat önmaga és a világegyetem e lényegiségére.

Csenrézi mérhetetlen együttérzése váljon minden lény javára!

Szerző: Mahasziddha Karma Csagme, fordította és magyarázatokkal ellátta:Urgyen.

Samadhi Kiadó 2016, 178 oldal.

Michael Katz: Tibeti álomjóga – A megvilágosodás királyi útja

Michael Katz pszichológus és művész New York-ból, aki főleg Csögyal Namkhai Norbu népszerű könyve, Az álomjóga és a természetes fény gyakorlata előszavának szerzőjeként és a könyv szerkesztőjeként ismert, mely első kiadása után (1992) egy második, bővítettebb kiadásban is azonos címmel jelent meg (2007). Továbbá, ő a szerzője A fehér delfin című regénynek, mely felhívja figyelmünket a világ természetes forrásainak pusztítására, valamint az Átkelés (1980) verseskötetnek is. Katz szerepelt a Discovery Channel Az álmok hatalma videó sorozatában, és nemzetközi utazó a Világos Álom Színház működtetésével. Buddhista meditáció gyakorlatokat oktat, a tudatosságot bevezetve és tréningezve álomállapotban.

Az álomjóga, a megvilágosodás királyi útja az eredeti álomjóga könyv alapjára épülve, rendkívüli példákkal tisztázza a különbségeket a közönséges álmok és az álmok sajátos osztálya, a „világosság álmok” között. Világosan elmagyarázza annak fontosságát, hogy használjuk az alvással és álmodással töltött időnket transzperszonális célokra, főleg a haldoklás és a halál bardóin való átkeléskor. A könyv figyelemre méltó abban is, hogy összegzi a sok nagy kortárs álomjóga mester lényegi tanácsait, sajátos gyakorlatokat ajánl a tudatosság kifejlesztésére az álom és az alvás állapotaiban. Felhívja minden érdeklődő figyelmét az álomállapotra, különösen azokét, akik tudatos álmodást és transzmunkát szeretnének alkalmazni a személyes átalakulásukhoz.

Fordította: Urgyen.

Samadhi Kiadó, 2016, 146 oldal.

Urgyen-Kandro: Szivárványtest – A mahamudra és dzogcsen egysége

Könyvünk magunk és a világegyetem fényenergiáinak átéléséről szól, melynek teljes megvalósítását a tibetiek a Nagy Pecsét és a Nagy Teljesség hagyományokban szivárványtestnek nevezik. E fényenergiából áll minden jelenség, a hétköznapi életünkben akár jónak, akár rossznak, akár szépnek, akár csúnyának gondoljuk is. E szivárványtest megközelítésén keresztül, összeállításunkban a tibeti nagymesterek által tanított, és a nyugati érdeklődők számára könnyen alkalmazható gyakorlatokat közvetítünk, a kapcsolódó elméletekkel együtt. A leírt elméletek és gyakorlatok között megtalálhatóak az energiameditációk, mandalameditációk, a belső hő fejlesztésének jógái, az álomjóga, a halálmeditációk, és a tiszta jelenlétben tartózkodás által a dolgok fényszerűségének tapasztalása a „meztelen látás” alkalmazásával. Minden lény élje át létezése eredendő tisztaságát és önkéntelen tökéletességét!

Samadhi Kiadó, 2017, 166 oldal.