Samadhi Kiadó

A Samadhi ezidáig 9 önálló könyvet jelentetett meg, amelyek megrendelhetőek a https://samadhishop.hu webáruházban.

Eddig megjelent könyveink:

Szabadulás önmagunk fogságából – Út a szabadsághoz közel 100 eseten keresztül – ÉFT Érzelmi Felszabadítás Technikája esettanulmányok

Könyvünk címe arra utal, hogy -bármily meglepő is- szenvedéseink és boldogtalanságunk mögött mindig saját elhatározásaink, előítéleteink, korábbi feldolgozatlan traumáink állnak, ugyanakkor minden lehetőségünk adott rá, hogy ezek átalakításával szabadabbá váljunk, közelebb kerülve belső szeretet-természetünkhöz.

Közel 100 megtörtént eset alapján szeretnénk kézzelfoghatóvá tenni, hogy milyen ok-okozati elvek mentén tesszük magunkat boldogtalanná, átélt eseményeink hatására hogyan láncoljuk meg magunkat, de legfőképp: hogyan szabadulhatunk meg mindezektől.

A könyv ehhez egy könnyen elsajátítható technikát is ajánl, amelyet a mélyebb megértéseken felül kedvünk és szándékaink szerint szabadon alkalmazhatunk önmagunkon.

Könyvünk főhőse AKÁRKI, jelezve ezzel, hogy mindannyian így működünk, és mindannyiunk számára szabadulást jelent, ha felismerjük szenvedésünk okait, és ezen okokat átalakítjuk.

Kívánjuk, hogy járuljon hozzá ez a könyv, hogy boldog, szeretetteljes életet élhessen mindenki, egyre közelebb kerülve legbelső Szeretet-Énjéhez, amely mindannyiunkban azonos.”

Szerző: Balajcza Tiborné dr.
Terjedelem: 146 oldal.
Megjelenés éve: 2020.
Kiadó: Samadhi Kiadó
A borítón Gedeon Irén festménye található.

Szabadulás önmagunk fogságából – Út a szabadsághoz közel 100 eseten keresztül >>>

Ki vagyok én? – Dzogcsen és mahamudra gondolatok az ébredés jógájához

URGYEN: KI VAGYOK ÉN? – Dzogcsen és mahamudra gondolatok az ébredés jógájához

Könyvünk nagymesterek gondolatait tartalmazza a dzogcsen és mahamudra témákban a Sákjamuni Buddhát megelőző koroktól napjainkig. Korunk mahasziddhája, Tudástartó Csögyam Trungpa által tanított gyakorlattal fejeztük be, melyet Ő mindenki számára ajánlott, buddhistáknak és nem-buddhistáknak egyaránt, és melynek a Minden Sziddha Megtestesülése címet adta. Gondoljuk, hogy az olvasók élvezni fogják e mélységes összeállítást.

Váljon minden lény javára!

Tartalom: 124 válogatott dzogcsen és mahamudra gondolat + 1 gyakorlat.

Terjedelem: 188 oldal, egyedi zsebkönyv formátumban.

Kiadó: Samadhi Kiadó.

Urgyen: Egység a kettősségben – Az urbán jógi legendája

Könyvünk spirituális utazás két síkon, melyek valójában nem különböznek egymástól.

Egy síkon a dzogcsen hagyomány egyik legősibb szövegét tartalmazza teljes egészében. Ez a szöveg a Tizenhét Ősi Dzogcsentantra egyike, Szamantabhadra Hat Tere. Ez az Aranykorból származó 17 ősi szöveg jóval megelőzi Sákjamuni Buddha időszakát, és a Nyingma Gyü Bum (Nyingma Tantrák Gyűjteménye) része. E műben Szamantabhadra a Minden Jó néven szerepel, ami a magyar megfelelője. Ő adja a tanítást a tanítványainak. A tanításokból
jól látható hogyan azonos a létforgatag és a nirvána, hiszen mindkettő az Ősbuddha Minden Jó tere, tehát mindig, körülményeinktől függetlenül, elválaszthatatlanok vagyunk tőle.

A másik sík egy életrajz, a mesélő életrajza, és magában foglalja teljes eddigi életét, főleg annak spirituális élményeire összpontosítva. Ezért mindezek megtalálhatók benne: sziklamászás, beavatások, álomjóga és a halál állapotának meditációja, meditációk az
elemekkel, tanítók útmutatásai, zarándokút Indiában, találkozás mesterekkel, és természetesen mindez a dzogcsen rusen-trekcsö-tögál jógájával és a sötételvonulással, vagyis az egyén és a világegyetem fényszerűségének magyarázatával fejeződik be. Ez utóbbi az összes tibeti hagyomány krémje.

Így aztán a témák sokféleségében minden olvasó találhat valami érdekeset önmaga számára! A mű váljon minden lény javára!

Szerző: Urgyen Vaszi Sándor
Terjedelem: 362 oldal
Kiadó: Samadhi Kiadó
Megjelenés éve: 2020
Borító grafika: Vágó Ádám

Fénylátomások – Teresség, világosság és gyönyör. A tibeti hagyományok szívlényegisége

Könyvünk témája Tibet összes hagyományának szívlényegisége, melyet a bön és a buddhista régi és új spirituális utak négy gyakorlati szövegén – három gyökérszövegen és egy kommentáron – keresztül mutatunk be. Tibet összes hagyománya ugyanarra a célra törekszik, a teljes buddhaállapot elérésére a mahamudra és dzogcsen gyakorlásával, amikor a jógi annyira azonosul a testét és a világegyetemet alkotó legfinomabb energiákkal, hogy teste elveszíti szilárd anyagi minőségét és ő valójában az energia állandó áramlásának érzékeli azt. Ezt fénytestnek vagy szivárványtestnek nevezik. E közös cél gyakorlataik kavalkádját tekintve nem tűnik egyértelműnek. Az ide vezető utak teljesen különbözőek lehetnek, de a végcél azonos.

A fénylátomások gyakorlati átélése három fajta erőteljes tapasztalással jár, mely a tudat határtalan terének, világosságának és gyönyörének érzete, az együttérzés folyamatos játéka. Ez mindenki természetes állapota.

A mű váljon minden lény javára, hogy akadálytalanul, mindig ezt tapasztalja!

Fordította, összeállította és jegyzetekkel ellátta: Urgyen.

Samadhi Kiadó, 2018, 262 oldal, 18 oldalas színes melléklettel.

Fénylátomások II. – Teresség, világosság és gyönyör. A tibeti hagyományok szívlényegisége

A Fénylátomások II. könyvünk az előző folytatása és a tibeti bön és buddhista rendszerek szívlényegiség gyakorlatainak magyarázatául szolgál. Felvezettük, hogy a fénylátomásos gyakorlatok a teljes sötétség, az égnézés és fényforrás használata segítségével hogyan jutnak el a végső pontig, mely a szivárványtest, amikor a gyakorló a testét és környezetét a föld, víz, tűz, levegő és tér öt eleme megnyilvánulásaként tapasztalja élete és halála minden pillanatában. Ezért a magasan megvalósított mesterek teste a haláluk után el is tűnik teljesen, vagy csak körmök és a haj marad, esetleg teste pár arasznyi nagyságúra csökken. Előfordul az is, hogy a test a halálban megszépül és romlatlan marad. Ezek mind a szivárványtest megvalósításának jelei. Maga a gyakorló e megvalósítással gyönyört és fényszerű ürességet tapasztal, vagyis a teljes buddhaság állapotát.
Tibetben ezek a gyakorlatok nagyon titkosnak számítottak, mégis a különböző kultúrákban alkalmazottak, mint a taoizmus, a kasmíri saivizmus, és a huszadik századi nyugaton is a gyógyászatban, habár itt is van néhány száz éves múltja ezen jelenségek megfigyelésének.
A gyakorlati alkalmazásukhoz tapasztalt mester irányítására is szükség van, bár a legegyszerűbb gyakorlatok.
A mű váljon minden lény javára, hogy akadálytalanul mindig ezt tapasztalja!
Fordította, összeállította és jegyzetekkel ellátta: Urgyen. Samadhi Kiadó, 2019. 188 oldal.

Tartalom:

A SPIRITUÁLIS UTAK A TIBETI HAGYOMÁNYOKBAN

A DZOGCSEN HÁROM SOROZATA

A SZEMEKKEL LÁTOTT DOLGOK

AZ ÜRESSÉGET MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

A LÁNGOLÓ LÁMPÁK TANTRÁJA

TANÁCSOK A HAT LÁMPÁRA

AZ ÜRESSÉG LÁTÁSA

A FÉNY LÁTÁSA

LÁTÁS A SZEXUALITÁSSAL

KARMAMUDRA, DZSNÁNAMUDRA, MAHAMUDRA ÉS MAHAATI

Karma Paksi, a megértés mágikus kulcsa

“A könyv a tibeti hagyomány jelképrendszerén keresztül bemutatja a buddhaság állapotának tapasztalását az érdeklődők számára itt és most. Általa megérthetjük, hogy e rendszer nem misztikus, elvont babona, hanem rólunk és a környező világunkról szól mágikus kulcsként, nagyon sajátos megközelítéssel. E témában tartalmaz mulatságos és célravezető történeket; mesterek, meditációs istenségek és védelmezők leírásait, eszközeit, a kettősségmentes spirituális út megértéséhez vezetve, melyet a tibeti hagyományban mahamudrának és dzogcsennek neveznek. Mindenki számára olvasható, hisz e kettősségmentes út nem pusztán tibeti sajátosság, hanem a minden lényben rejlő természetes állapot.”

Samadhi Kiadó 2016, 188 oldal. Szerző: Urgyen.

Csenrézi lényegi útmutatásai

Mahasziddha Karma Csagme Csenrézi lényegi útmutatási című műve a tibeti teljes spirituális út bemutatása a kezdetektől a buddhaság megvalósításáig, mindenki számára könnyen érthető, rendkívül egyszerű módon. A mű kagyü és nyingma hagyományok megvalósított mestereinek szolgált kézikönyvként mindennapi gyakorlásukhoz, ugyanakkor a tanulatlan emberek is könnyen alkalmazták útmutatásait.

Patrul Rinpocse mondta:

„Nem a nyelvtani vagy költői kifejezések
Által hoznak a szentiratok jólétet és megvalósítást.
Az összes bodhiszattva sajátos tulajdonsága,
Hogy a kifogástalan utat egyszerű és köznépi nyelven tanítja.”

E könyvben leírt mahamudra és dzogcsen tanítások szerint, az együttérzésen kívül semmi sem létezik a világunkban, hisz minden megnyilvánulás maga az együttérzés energiájának játéka, és istenségünk ennek a jelképe. Megértve könyvünk útmutatásait, bárki ráhangolódhat önmaga és a világegyetem e lényegiségére.

Csenrézi mérhetetlen együttérzése váljon minden lény javára!

Szerző: Mahasziddha Karma Csagme, fordította és magyarázatokkal ellátta:Urgyen.

Samadhi Kiadó 2016, 178 oldal.

Michael Katz: Tibeti álomjóga – A megvilágosodás királyi útja

Michael Katz pszichológus és művész New York-ból, aki főleg Csögyal Namkhai Norbu népszerű könyve, Az álomjóga és a természetes fény gyakorlata előszavának szerzőjeként és a könyv szerkesztőjeként ismert, mely első kiadása után (1992) egy második, bővítettebb kiadásban is azonos címmel jelent meg (2007). Továbbá, ő a szerzője A fehér delfin című regénynek, mely felhívja figyelmünket a világ természetes forrásainak pusztítására, valamint az Átkelés (1980) verseskötetnek is. Katz szerepelt a Discovery Channel Az álmok hatalma videó sorozatában, és nemzetközi utazó a Világos Álom Színház működtetésével. Buddhista meditáció gyakorlatokat oktat, a tudatosságot bevezetve és tréningezve álomállapotban.

Az álomjóga, a megvilágosodás királyi útja az eredeti álomjóga könyv alapjára épülve, rendkívüli példákkal tisztázza a különbségeket a közönséges álmok és az álmok sajátos osztálya, a „világosság álmok” között. Világosan elmagyarázza annak fontosságát, hogy használjuk az alvással és álmodással töltött időnket transzperszonális célokra, főleg a haldoklás és a halál bardóin való átkeléskor. A könyv figyelemre méltó abban is, hogy összegzi a sok nagy kortárs álomjóga mester lényegi tanácsait, sajátos gyakorlatokat ajánl a tudatosság kifejlesztésére az álom és az alvás állapotaiban. Felhívja minden érdeklődő figyelmét az álomállapotra, különösen azokét, akik tudatos álmodást és transzmunkát szeretnének alkalmazni a személyes átalakulásukhoz.

Fordította: Urgyen.

Samadhi Kiadó, 2016, 146 oldal.

Urgyen-Kandro: Szivárványtest – A mahamudra és dzogcsen egysége

Könyvünk magunk és a világegyetem fényenergiáinak átéléséről szól, melynek teljes megvalósítását a tibetiek a Nagy Pecsét és a Nagy Teljesség hagyományokban szivárványtestnek nevezik. E fényenergiából áll minden jelenség, a hétköznapi életünkben akár jónak, akár rossznak, akár szépnek, akár csúnyának gondoljuk is. E szivárványtest megközelítésén keresztül, összeállításunkban a tibeti nagymesterek által tanított, és a nyugati érdeklődők számára könnyen alkalmazható gyakorlatokat közvetítünk, a kapcsolódó elméletekkel együtt. A leírt elméletek és gyakorlatok között megtalálhatóak az energiameditációk, mandalameditációk, a belső hő fejlesztésének jógái, az álomjóga, a halálmeditációk, és a tiszta jelenlétben tartózkodás által a dolgok fényszerűségének tapasztalása a „meztelen látás” alkalmazásával. Minden lény élje át létezése eredendő tisztaságát és önkéntelen tökéletességét!

Samadhi Kiadó, 2017, 166 oldal.